Loading color scheme

Archiv projektů

Název projektu Registrační číslo Doba trvání 
Švadlenky jsou modelky   28. 3. 2023 – 31. 8. 2023
Inovace vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v SOŠ Liberec, Jablonecká 999, p.o. 2020-1-CZ01-KA101-077544 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282 1. 12. 2020 – 30. 6. 2023
Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016805 1. 6. 2020 – 31. 12. 2022
Kompetence pro SOŠ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014460 1. 1. 2020 – 30. 6. 2022
Škola rovných příležitostí CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010152 1. 1. 2019 – 30. 4. 2022
Škola šikovných rukou   1. 1. 2021 – 30. 6. 2021
Společná cesta k podnikavosti na školách CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001154 1. 8. 2018 – 31. 7. 2020
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498 1. 7. 2018 – 31. 8. 2020
Škola v srdci Evropy - SOŠ Liberec, Jablonecká 999, p. o. 2018-1-CZ01-KA101-047316 1. 6. 2018 – 31. 5. 2020
Kompetence pro SOŠ Liberec, Jablonecká 999, p. o. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005684 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019
Mobilita SOŠ Liberec 2017-1-CZ01-KA101-034553 1. 6. 2017 – 31. 12. 2019
LK - Bezpečný internet OLP/1015/2015 1. 5. 2015 – 31. 12. 2015
OPVK - Firmičky (ROZVOJ PODNIKAVOSTI ŽÁKŮ A STUDENTŮ V LIBERECKÉM KRAJI) CZ.1.07/1.1.00/54.0073  1. 9. 2014 – 31. 7. 2015
OPVK - TechUp CZ.1.07/1.1.00/44.0013 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015
SOŠ Liberec, Jablonecká 999 bez hranic CZ.1.07/1.1.00/56.0161 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015
OPVK - Praktická škola - škola pro život CZ.1.07/1.2.23/02.0006 1. 6. 2013 - 31. 1. 2015
OPVK - TAMTAM   CZ.1.07/1.3.52/01.0008  1.8.2012 – 31.7.2014
OPVK - Interaktivní škola SOŠ Liberec   CZ.1.07/1.5.00/34.0563  1.8.2012 – 31.7.2014
OPVK - Efektivní škola  CZ.1.07/1.3.52/02.0004 1.2.2013 - 30.4.2014
OPVK - Učíme se vzdělávat     
OPVK - Švadlenky   CZ.1.07/1.2.23/01.0011  1.2.2012 – 31.7.2013
OPVK - Škola inovací Triangl – Spolupracujeme, inovujeme a hodnotíme v týmu pro žáky 21. století    CZ.1.07/1.3.03/03.0016  1.10.2010 – 31.5.2012
OPVK - Obchodní škola nové generace   CZ.1.07/1.2.04/03.0006   1.11.2010 – 30.6.2012
Dlaždičské práce pro 21. století     12.7.2011 – 30.11.2013
Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji - ISO9001   1.2. 2010 – 31.1. 2013 
Poradenství v Libereckém kraji   31.5.2010 – 31.5.2013
ESF - Uchop svou příležitost: Genderová citlivost jako zdroj efektivity a osobního růstu    1.7.2012 – 30.6.2015