Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Termín realizace: 1.10.2010 – 31.5.2012

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.03/03.0016

 

Škola inovací TRIANGL – název vystihuje 3 hlavní vize při přípravě a realizaci projektu: TRIANGL

1) zacílení aktivit do 3 oblastí – spolupráce pracovníků škol, inovace procesů výuky a hodnocení podřízených

2) zkvalitnění práce ve „trojvztahu“ pedagogové x řídící pracovníci x žáci

3) spolupráce 3 subjektů:

a) realizátor – Střední odborná škola (SOŠ)

b) cílová skupina: pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci SŠ hospodářské a lesnické Frýdlant a  Střední odborné školy Liberec

c) dodavatel know-how v rámci DVPP

Záměrem bylo zvýšit kompetence řídících pracovníků a odborné kompetence pedagogů a dalších pracovníků obou škol, celkem se projektu účastnilo 92 osob.  Aktivity v oblasti spolupráce a efektivní komunikace, projektové výuky, rozvoje klíčových kompetencí a inovativních projektů byly sestaveny pro podporu zvyšování kvality a efektivity vzdělávacího procesu při realizaci kurikulární reformy a pro vytváření motivujícího prostředí pro vzdělávání pedagogů. Díky vytvořenému systému hodnocení byl projekt pro účastníky významným aktivizačním prvkem pro jejich osobnostní a kariérní růst.