Loading color scheme

Kód oboru: 78-62-C/01

Praktická škola jednoletá (78-62-C/01) je obor vzdělávání, který byl na SOŠ Liberec otevřen 1. září 2011.

Tento obor je zaměřen na rozvoj praktických dovedností žáka/žákyně, jako je příprava pokrmů, péče o domácnost a další náležitosti potřebné k tomu, aby pak lépe obstál v běžném životě.

Hlavní prioritami vyučování v praktické škole jednoleté je individuální přístup ke každému žákovi/žákyni a výuka propojovaná s názornými ukázkami. Zároveň je zde využíváno některých alternativních přístupů k výuce jako jsou například prvky muzikoterapie. Po celou dobu studia jsou žáci vedeni k samostatnosti. Ve výuce podporujeme jejich zdravé sebevědomí a schopnost osamostatnění se v rámci svých možností.

Důraz je kladen nikoliv na množství teoretických poznatků, ale především na přípravu pro praktický život, neboť odborné vzdělávání je cesta i nástroj lidské osobnosti.

Cílem praktické školy je příprava takového absolventa/absolventku, který si osvojí návyky a pracovní postupy, které mu pomohou lépe zvládat běžný život, popřípadě se uplatnit je v rámci zaměstnání.