Loading color scheme

Školní jídelna

Moderní stravovací komplex nabízí volné kapacity jak ve vlastní jídelně, tak i v komerční nabídce jídel. V době mimo pravidelný provoz lze jídelnu využívat jako restaurační nebo konferenční sál s možností přizpůsobení individuálním potřebám zájemce.

Odkaz na jídelní lístek

Pokyny pro nové strávníky

  • Každý nový strávník je povinen vyplnit přihlášku ke stravování, kterou odevzdá v kanceláři ŠJ – B004.
  • Odevzdáním přihlášky je žák automaticky přihlášen ke stravování od prvního dne po celou dobu studia a externí strávník po celou dobu jeho stravování.
  • Jakékoli změny, které nastanou v průběhu poskytování stravy je strávník povinen neprodleně nahlásit opět v kanceláři ŠJ - osobně, telefonicky, popřípadě e-mailem (změna čísla bankovního účtu, adresy, telefonního čísla, přechod na jinou školu, ukončení stravování...)
  • První den strávník zaplatí zálohu na čip (v kanceláři ŠJ) v hodnotě 100,- Kč, který používá k prokázání nároku na stravu a objednávání stravy.
  • Při ztrátě čipu je vydán nový za 100,- Kč.

pdf Stáhnout přihlášku pro žáky

pdf Stáhnout přihlášku pro externí strávníky

Ceny stravného

Výše stravného platné od 1.9.2022 je určena předpisem ředitele školy a činí:

Žáci/žákyně školy a internátně se stravující žáci/žákyně
snídaně, přesnídávka, svačina
oběd
večeře
40 Kč
45 Kč
40 Kč
Celkem 125 Kč
Externí strávníci v době, kdy vaří žáci/žákyně odborného výcviku
snídaně, přesnídávka, svačina
oběd
večeře
52 Kč
74 Kč
67 Kč
Celkem 193 Kč
Zaměstnanci SOŠ Liberec
oběd
večeře
29 Kč
29 Kč
Důchodci SOŠ Liberec
oběd 59 Kč
Doplňková činnost, stravování v průběhu prázdnin, kdy nevaří žáci/žákyně odborného výcviku
snídaně
oběd
večeře
81 Kč
101 Kč
86 Kč
Celkem 268 Kč

 

Placení stravného

Bezhotovostní platbyHotovostní platby - v kanceláři B004

Strávník musí zadat trvalý příkaz k úhradě z vlastního účtu nejpozději k 20. dni předcházejícího měsíce (první platba na září se provádí už v srpnu) na účet školy:

číslo účtu:  107-7653830257/0100
KS:           0308
VS:           evidenční číslo strávníka (přidělí ŠJ), popřípadě do poznámky napsat jméno strávníka (pro lepší identifikaci platby)

Obědy se školním dětem a externím strávníkům prodávají na celý měsíc dopředu, a to nejpozději do předposledního pracovního dne v měsíci na měsíc následující (pokud není stanoveno jinak).

Z důvodů zajištění plynulé účetní uzávěrky se poslední pracovní den v měsíci neprovádí jakékoliv vyúčtování, ani se nepřijímají platby na stravování.

Úřední hodiny kanceláře školní jídelny jsou denně od 11:30 do 13:30 hodin.

 Vyúčtování na konci školního roku

Strávníkům, kteří platí stravu převodem z běžného účtu, bude automaticky provedeno vyúčtování na konci školního roku (červenci), případné přeplatky budou vráceny na účet, který strávník uvedl v přihlášce.

Strávníci, kteří platí stravu hotově, si vyzvednou zůstatek v hotovosti (v případě nezletilých žáků bude hotovost vydána na písemnou žádost zákonného zástupce).

Pokud bude v pololetí přeplatek na stravě vyšší jak 2.500,- Kč, lze jej vyrovnat již v pololetí na písemnou žádost zletilého žáka nebo v případě nezletilých žáků na písemnou žádost zákonného zástupce.

V případě ukončení studia se vyúčtování provádí okamžitě.

Stravování v době prázdnin, ředitelského volna a v době nemoci

V době prázdnin a ředitelského volna jsou obědy žákům odhlašovány, děti nemají nárok na zlevněné obědy.

Rodiče mohou přihlásit děti na obědy za plnou cenu. Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o základním a středním vzdělání /školský zákon/ a vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování mají žáci a studenti nárok na stravování v době jejich pobytu ve škole a první den nemoci.

Pokud by se chtěly děti stravovat o prázdninách či ředitelském volnu nebo si obědy odebírat v době nemoci, možné to je, ale pouze za plnou cenu oběda, včetně mzdových a věcných nákladů.

Za neodebrané a neodhlášené obědy se náhrada neposkytuje.

Stravování po složení závěrečné zkoušky nebo maturitní zkoušky

Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal závěrečnou nebo maturitní zkoušku. Nevykoná-li zkoušku v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělání řádně ukončit (§75 a § 81 školského zákona).

Žáci se mohou stravovat i po složení závěrečné zkoušky, ale opět za úplatu jako externí strávníci.

 

Časy pro výdej jídel

Výdej snídaní 06:00 – 08:00 hodin
Výdej obědů pro cizí strávníky 10:50 – 11:15 hodin
Výdej obědů 11:30 – 14:30 hodin (v pátek do 14:00 hodin)
Výdej večeří 18:00 – 19:00 hodin (ve středu 19:00-20:00 hodin)

 

Objednávání a odhlašování stravy

Pro školní strávníky a cizí strávníkyPro internátně ubytované

strávníci si sami objednávají i odhlašují stravu buď:
•    na terminálu ve školní jídelně
•    v kanceláři ŠJ – B004
•    telefonicky na číslech: 484 842 123/143, 724 183 573, 775 092 426
•    e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
•    na webovém rozhraní

vždy alespoň den předem do 15:00 hodin.

ti mají stravu nastavenou automaticky měsíc dopředu, sami si volí oběd č. 2 a také si sami odhlašují stravu buď:
•    na terminálu ve školní jídelně
•    v kanceláři ŠJ – B004
•    u svého vychovatele
•    telefonicky na číslech: 484 842 123/143, 724 183 573, 775 092 426
•    e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
•    na webovém rozhraní

 vždy alespoň den předem do 15:00 hodin.

 

Dokumenty

Hlavní zásady provozní a osobní hygieny ve stravovacích službách, Provozní řád školní jídelny a kuchyně jsou součástí Provozního řádu, který je dostupný v Dokumentech.

Odkaz na fakturační údaje.

 

Prokupkova

Vladislava Prokůpková

vedoucí školního stravování

Tel.: 484 842 123, 775 092 426

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní formulář

 

Cerna

Lucie Černá

účetní

Tel.: 484 842 143, 724 183 573

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní formulář

 

obrys zena

Věra Valentová

hlavní kuchařka

Tel.: 484 842 117

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kontaktní formulář