Loading color scheme

Historie školy

Škola byla založena k 1.9. 1961 jako Zvláštní učňovská škola v Liberci – Růžodole pro další vzdělávání žáků/žákyň zvláštních škol jako první zařízení tohoto typu v libereckém regionu.

Z původních oborů – zedník, tkadlena, dámská krejčová a zahradník je dnes nabídka širší o další specializace, jejichž výčet je uveden v samostatné záložce s přehledem oborů.

Novodobá historie školy se počíná listopadem 1996, kdy byla uvedena do provozu první část nového areálu učiliště – hlavní budova školy pro teoretickou výuku na adrese Jablonecká ulice 999.

Dalším významným datem je 1.9. 2000, kdy v tomto areálu bylo otevřeno nové školní zahradnictví, tzn. moderní komplex skleníků a učeben a prodejna výpěstků pro veřejnost.

Odborné učiliště se v průběhu let profilovalo z původně regionálního školského zařízení na spádovou speciální školu pro zdravotně znevýhodněné žáky/žákyně i ze vzdálenějších okresů a jiných krajů republiky.

Potřeba moderního internátního ubytování byla naplněna realizací 3. etapy výstavby areálu. 3. září 2001 byl zprovozněn internát, včetně školní jídelny.

Stavební ruch v celém prostoru stávajících školních objektů na nové adrese v Jablonecké ulici ani tehdy neustal a v únoru r. 2002 byla dokončena zatím poslední etapa stavby – komplex dílen pro odborný výcvik a tělocvična.