Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/04.0009

Termín realizace: 1. 2. 2013 – 30. 5. 2014

Projekt cílí k rozšíření nabídky dalšího vzdělávání vytvořením vzdělávacích modulů v návaznosti na ŠVP Zednické práce (36-67- E/01), Malířské a natěr. práce pro staveb. výrobu (36-57-E/01) a Strojírenské práce (23- 51-E/01) prostřednictvím rozvíjení a doplňování odborných dovedností vzdělavatelů v profesní oblasti a v oblasti specifik a metod vzdělávání dospělých. V rámci projektu cíl.sk. – 9 budoucích lektorů (pedagogů SOŠ) absolvuje 2 klíčové aktivity: 1. vzdělávání pro podporu lektorských kompetencí a metodiky tvorby vzděl. modulů 2. tvorba vzdělávacích modulů a výuk. materiálů pro budoucí účastníky dalšího vzdělávání. Návaznost nově definovaných vzděl.modulů na ŠVP umožní budoucím absolventům uvedených oborů ukončených výuč. listem a osobám nezaměstnaným, jejichž pracovní uplatnění se vymezuje převážně na dělnické profese s rutinním charakterem vykonávaných činností, rozšířit své dovednosti, popř. snížit pracovní fluktuaci a zvýšit adaptabilitu a svou atraktivitu pro trh práce.  

Název projektu: Učíme se vzdělávat dospělé v SOŠ Liberec, Jablonecká 999

Zkrácený název projektu: Učíme se vzdělávat dospělé

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/04.0009

Doba realizace projektu: 01.02.2013– 30.05.2014

Celkové způsobilé výdaje: 1 139 146,41 Kč