Loading color scheme

Společná cesta k podnikavosti na školách

logo OHKL
Společná cesta k podnikavosti na školách CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001154

Realizace: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2020

Vedoucí partner projektu: Okresní hospodářská komora Liberec

Partneři:

Partner č. 1 Powiat Boleslawiecki (5 minipodniků)

Partner č. 2 Powiat Lubański (5 minipodniků)

Partner č. 3 Powiat Zgorzelecki (5 minipodniků)

Partner č. 4 SOŠ, Liberec (6 minipodniků)

Partner č. 5 SPŠ Technická, Jablonec nad Nisou (3 minipodniky)

Partner č. 6 SPŠ strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec (3 minipodniky)

Partner č. 7 Střední zdravotnická škola, Turnov (3 minipodniky)

O projektu

Projekt se zaměřuje na podnikavost jako klíčovou kompetenci pro trh práce v Čechách i Polsku.

Klíčové aktivity projektu si kladou za cíl implementovat podnikavost do vzdělávacích plánů škol i mezipředmětových vazeb, naučit pedagogy metodicky tuto kompetenci rozvíjet, aby se stala nedílnou součástí přípravy budoucích absolventů škol pro trh práce. Česko-polská spolupráce přinese i různý pohled školských systémů na tuto kompetenci.

Projekt plánuje podpořit 900 osob - 450 žáků středních škol (SŠ) a 450 žáků SŠ na polské straně Euroregionu Nisa.

Hlavním cílem projektu je zlepšení situace mladých lidí, kteří dokončí studium na SŠ a chystají se vstoupit na trh práce. Žáci na obou stranách hranice budou mít možnost vytvořit fiktivní firmu / školní minipodnik. Naučí se procesní řízení výroby i služeb a fungování firmy se všemi  aspekty - od nápadu k výrobku/službě.  Při společném fungování stejně nebo podobně zaměřených FIRMIČEK v obou částech ERN budou mít žáci možnost navázat spolupráci  - zahraniční obchod. Budou tím nuceni ke komunikaci v jiném jazyce, spolupráci s firmou na druhé straně hranice. Při následných společných seminářích - Teoretická část vzdělávacího programu pro pedagogy a Praktické části vzdělávacího programu pro žáky - dojde ke zvýšení informačního povědomí o regionálním trhu práce a současně o podmínkách trhu práce na druhé straně hranice.

 

web link16 www.mikrofirmy.info 

 

Logo firmicky 2

 

 Logo firmicky