Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Naše škola se zapojila do česko-polského projektu "Společná cesta k podnikavosti na školách" – zkráceně "Firmičky".

Pro průběžné informace o projektu klikněte na "Aktuality v projektu".

 

Díky koronavirové krizi se naše firmičky nemohly účastnit mezinárodního veletrhu firmiček. Ovšem v dnešní digitální době jsme schopni uskutečnit virtuální veletrh firmiček. Proto si každá naše firmička vytvořila svůj virtuální stánek a vy se můžete podívat na jejich videa a prezentace.

 

Od září 2019 se po celý školní rok bude 90 dívek a chlapců zapojovat do aktivit k získání znalostí v oblasti řízení výroby a služeb, de facto k fungování firmy se všemi aspekty od nápadu k výrobě.


Na naší škole bude probíhat šest minipodniků:

Archiv minipodniků 2018/2019

Po rozkliknutí se vám otevře práce jednotlivých firmiček za jednotlivé měsíce.

  1. Keramická dílna
  2. Košíkářská výroba
  3. Vazárna květin
  4. Reklamní agentura - Kampani yotsatsa
  5. Vydavatelství časopisu - Efekt
  6. Kovářská dílna - Zámečnická dílna Liberec


Oblasti "podnikání" vyplývají již ze samotných názvů firmiček. V první fázi se svými vedoucími minipodniků - pedagogy procházejí tématy v oblasti podnikatelského záměru, rozdělují si kompetence mezi sebou, objednávají zařízení a materiál, který ke své práci potřebují, učí se vést dokumentaci firmičky a zamýšlí se nad finančním plánem.


Vedoucí minipodniků k práci s žáky využívají připravené pracovní listy s jednotlivými tématy. Pracovní listy jsou tzv. živým materiálem, který si mohou v rámci firmičky upravovat, zapisovat své poznámky a odpovědi na zadání dle jednotlivých okruhů témat. Pracovní listy lze využít i v odborných předmětech, nejsou určeny jen pro "firmičku“. Ke každému modulu je připraveno několik pracovních listů dle rozsahu probírané látky.


Vedoucí minipodniků – pedagogové z obou zemí se budou pravidelně setkávat na vzdělávacích seminářích, aby získali potřebné podklady a znalosti pro vedení firmiček.

 

Plakt