Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Termín realizace: 1.2.2012 – 31.7.2013
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.23/01.0011


Projekt Švadlenky zlepšuje podmínky pro výuku žáků s SVP oboru Šití oděvu v na SOŠ Liberec. Projektu se zúčastní 24 aktuálně studujících žáků 1., 2. a 3. ročníku SOŠ. Díky projektu budou vytvořeny metodické listy s aktuálními materiály, technologiemi a požadavky v oboru, bude vybavena „laboratoř“ pro zkoumání oděvních materiálů, což zlepší podmínky teoretické i praktické výuky (dále jen TV a PV). Žáci při praktických cvičeních zařazených v rámci TV a PV lépe pochopí probírané učivo, díky práci s odpovídajícími přístroji, zařízeními a metodické listy budou sami spojovat teoretické informace s vlastním zkoumáním. V jednotlivých předmětech každého ročníku bude vytvořen prostor pro praktická cvičení: 1. ročník – 40 hodin, 2. ročník – 40 hodin, 3. ročník – 52 hodin. Celkem bude odučeno 132 hodin. Výstupy projektu budou podkladem pro realizaci ŠVP oboru Šití oděvů SOŠ Liberec.