Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.23/02.0006

Termín realizace: 1. 6. 2013 – 31. 1. 2015

Hlavním cílem projektu je lépe připravit středně a těžce handicapované žáky oboru Praktická škola dvouletá SOŠ Liberec pro praktický a plnohodnotný život. Realizátoři si jako specifické cíle stanovili realizovat výuku s žáky v rámci předmětů Odívání, Výživa a příprava pokrmů a ICT. Na základě realizované a ověřené výuky spolu s žáky pedagogové vytvořili databázi postupů pro praktický život v daných oblastech praktického života hendikepovaných žáků. Pro podporu kompetencí se pedagogové sami vzdělávali v oblasti ICT a proběhlo několik workshopů v odborných oblastech: Odívání, Výživa a příprava pokrmů.

Mezi základní cíle patří dále prohlubování a samotné ukázání důležitosti spolupráce školy a rodiny. Díky tomuto spojení může docházet k rozvoji těžce, středně těžce i lehce handicapovaného žáka, který poté může prožít samostatnější život.

Vzhledem ke stále větším nárokům společnosti a mnoha společenským a sociálně-právním změnám byli handicapovaní žáci připravováni pro co nejvíce samostatný život, vzdělání směřovalo k podpoře jejich budoucího společenského uplatnění. S žáky byly trénovány praktické návyky pro lepší orientaci v současné společnosti, která je pro tuto skupinu žáků obtížně čitelná.

Projekt připravoval žáky na řešení praktických otázek, které se budou přímo dotýkat jejich budoucího života a na základě kterých budou moci svůj život prožít co možná nejplnohodnotněji. Projekt byl zacílen ve všech realizovaných činnostech na individuální znevýhodnění žáků a hledal cesty k jejich překonávání.

Projekt připravoval žáky i na řešení otázek týkajících se finanční a sociální gramotnosti. Zejména lidé s mentálním znevýhodněním se v této sféře špatně orientují a také jsou nejvíce ohroženi podvodníky pro svoji důvěřivost.

Celkovým výstupem těchto činností je vytvořená databáze pracovních postupů, kterou žáci opakovaně využijí a která jim zůstala i pro vlastní potřebu v životě. Databáze bude sloužit i nově přicházejícím žákům.

Projekt vytvořil prostředí pro individuální přístup při výuce pro 34 žáků s SVP - Praktické školy 2leté s ohledem na jejich budoucí soběstačnější život.

Název projektu: Praktická škola - škola pro život

Zkrácený název projektu: PŠ

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.23/02.0006

Doba realizace projektu: 1. 6. 2013 – 31. 1. 2015

Celkové způsobilé výdaje: 744 937,30 Kč

 

pdf Praktická škola - Databáze pracovních postupů a návodů