Loading color scheme

Interaktivní škola SOŠ Liberec

Termín realizace: 1.8.2012 – 31.7.2014

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0563  

 

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole SOŠ Liberec. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce a mentoringem pedagogických pracovníků. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou podpory při vzdělávání žáků s SVP.

Cílem je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie. V rámci projektu jsou podporovány aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Výstupem jsou vytvořené digitální učební materiály (DUM) pro vybrané tematické oblasti. Pilotáž, ověření a zajištění sdílení zkušeností získaných z takto ověřených modulů DUM probíhala za podmínek daných autorským zákonem.