Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Termín realizace: 1.11.2010 – 30.6.2012

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.04/03.0006

 

Obchodní škola nové generace – záměrem projektu bylo vytvořit motivující a přiměřené prostředí pro 36 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami oboru Obchodní školy. Žáci umístění v tomto zařízení jsou handicapovaní v mnoha směrech, tzn. zdravotním i mentálním, pocházejí z rodin, které nemají prostředky na nákup všech potřebných pomůcek a techniky pro své děti. V projektu získali jejich učitelé kompetence pro přípravu výuky s využitím moderní techniky, žáci byli vybaveni kompetencemi pro práci v ICT učebně. Své zkušenosti pedagogové promítli dopoužitelné metodiky pro vzdělávání žáků s SVP.

Obsahem projektu byly tyto kroky.

1. Příprava pedagogů a prostředí pro výuku žáků se SVP.

2. Vzdělávání žáků s SVP podle nových postupů (tří ročníků Obchodní školy).

3. Zpracování metodiky a její ověření.

Projekt řízený 2 členným interním realizačním týmem byl malý svým charakterem, ale jeho dopad na cílovou skupinu byl obrovský. Nové kompetence zvýšily možnosti rovného přístupu ke vzdělávání žáků s SVP.