Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0004

Termín realizace: 1. 2. 2013 – 30. 4. 2014

Projekt byl zaměřen na zvýšení kompetencí nepedagogických pracovníků tří škol a rozvoj jejich odborných kompetencí v oblastech jejich odbornosti, se specifickým důrazem na interiorizaci cílů kurikulární reformy i těmito nepedagogickými pracovníky. Cíle byly plněny ve 3 klíčových aktivitách:

1. Osobnostní rozvoj,

2. principy zdravovědy a zdravé výživy,

3. efektivní využívání ICT.

V rámci vzdělávání bylo podpořeno celkem 69 nepedagogických pracovníků SOŠ Liberec, SŠHL Frýdlant a SPŠT Jablonec.

Projekt Efektivní škola navázal na předchozí projekt Triangl, rozšířil a prohloubil kompetence i nepedagogických pracovníků.

Na základě absolvovaných programů vytvořili účastníci směrnice k výše uvedeným tématům. Realizační tým spolu s vedením školy připravil kvalitní projekt s vědomím, že tým nepedagogických pracovníků je velmi důležitou součástí, bez které by škola nemohla samostatně existovat.

 

Název projektu: Efektivní škola

Zkrácený název projektu: Efektivní škola

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.52/02.0004

Doba realizace projektu: 1. 2. 2013 – 30. 4. 2014

Celkové způsobilé výdaje: 959 714,06 Kč

 

 

pdfPříručka pro efektivní využívání ICT

pdfPříručka pro komunikaci nepedagogických pracovníků

pdfPříručka o zásadách zdravé váživy a hygieně stravovacích provozů