Logo Erasmus

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010152

Termín realizace: 1.1.2019 – 31.12.2021

Střední odborná škola Liberec, Jablonecká, má dlouhodobě zájem na kultivaci svých firemních procesů a hledisko genderu a rovných příležitostí se pro vedení organizace stalo prizmatem nahlížení kvalitního a odpovědného řízení lidských zdrojů. Projekt rozvíjí doporučení z provedeného genderového auditu.

Vedení školy definuje projektem priority v oblasti HR pro další období:

1) Podpora work-life balance pro různé věkové skupiny zaměstnaných a cílená řešení v oblasti jejich pracovní flexibility.

2) Rozvoj řízení lidí s důrazem na diverzitu pracovních týmů.

3) Vtažení zaměstnanců/kyň do tvorby HR výstupů jako prvek rovných příležitostí.

Tříletý projekt realizuje Centrum Kašpar, z. s., Kašparova 73, 463 12 Liberec – Vesec - zhotovitel auditu v partnerství se školou.

Projekt „Škola rovných příležitostí“ je spolufinancován Evropskou unií v Operačním programu Zaměstnanost.

titulka adaptacni brozura

V rámci klíčové aktivity, která má za cíl poskytování benefitů pro péči a pozitivní flexibilitu vznikla pdf Pravidla čerpání benefitů hlídání dětí a pdfBenefitu podpůrných pracovníků/ic pro flexibilitu.

Jedním z již realizovaných výstupů projektu je Adaptační brožura školy, která vznikla za týmové spolupráce během prvního roku realizace projektu. Brožura slouží jako vstupní "orientační manuál" pro nového zamětnance školy.