Logo OPVVV

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282

Termín realizace: 1. 12. 2020 – 30. 6. 2023

Cílem projektu je systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Libereckém kraji na úrovni mateřských, základních a středních škol. 

Projekt "Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II" je spolufinancován Evroskou unií.