datum zveřejnění: 21. 09. 2016

Vyhlášení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele „Nákup dvou automobilů"

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 Krycí list

Příloha č. 2 Čestné prohlášení

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Dodatečné informace k VZMR