datum zveřejnění: 2. 3. 2016

 

Vyhlášení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na "Dodavatele telekomunikačních služeb na SOŠ Liberec, Jablonecká 999, p. o.".

Zadávací dokumentace.pdf

Příloha 1 - Krycí list.doc

Příloha 2 - Čestné prohlášení.doc

Příloha 3 - Závazný vzor kupní smlouvy.doc

Příloha 4 - Čestné prohlášení.doc