Datum zveřejnění: 8. 12. 2015

Vyhlášení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele „Úklidové práce v objektu SOŠ Liberec, Jablonecká 999, p. o."

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 Krycí list

Příloha č. 2 Čestné prohlášení

Příloha č. 3 Závazný vzor kupní smlouvy

Příloha č. 4 Čestné prohlášení

Příloha č. 5 Výměra ploch