datum zveřejnění: 2. 12. 2015

 

Zadavatel, kterým je Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, p.o., zveřejňuje Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci VZMR, s názvem Výměna osvětlení v tělocvičně s lhůtou podání nabídek do 27. 11. 2015 do 8:00 hod, a Zápis o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek.