Zadavatel, kterým je Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, p.o. zveřejňuje oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v rámci VZMR s názvem "Nákup gastronomického vybavení". Zveřejněno dne 27. 7. 2015.