datum zveřejnění: 16. 7. 2015

 

Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky