Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Po dvouleté pauze, kdy se společenské akce musely minimalizovat, pedagogové společně se svými žáky v prostorách školního areálu uspořádali tradiční Majáles.

Majáles je oslavou příchodu Máje a krás studentského života a ani u nás tomu nebylo jinak. Letošní ročník se vedl v duchu letního počasí, dobré nálady, nadšení a spolupráce všech zúčastněných.

Žáci si připravili doprovodný program plný písniček, tance, hry na kytaru a diváci mohli obdivovat módní přehlídku modelů, které si samy modelky ušily v odborném výcviku.

Zábavným způsobem se také uvedli žáci praktické a obchodní školy a představili nový název svého školního zařízení VESNA.

Během dopoledních hodin se žáci mohli osvěžit u stánku s občerstvením, opéct si klobásu u ohýnku, nakoupit drobné dárky, které vyráběli žáci školy, či sledovat výcvik armádních psů. Každý žák si na závěr vyzvedl osobní dárek v tombole.

Tato akce se uskutečnila za podpory nadace Syner, společnosti United Bakeries, a. s., Makro Cash and Carry ČR. a dalších sponzorů, kteří přispěly drobnými dárky do tomboly a občerstvení.

Za úspěšný letošní MAJÁLES 2022 děkujeme všem pořadatelům, žákům, sponzorům a vedení školy.