Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona. Jsme škola zaměřená na poskytování speciálně pedagogické péče v oblasti středního a středního odborného vzdělávání. Nabízíme vzdělání v řadě tradičních řemeslných oborů a specifických oborech vhodných pro žáky a žákyně s kombinovaným znevýhodněním.

Naši žáci a žákyně se vzdělávají v moderním a udržovaném areálu, který nabízí kvalitní podmínky pro teoretickou i praktickou výuku.

Motiv - Úvodní stránka

Nadace Preciosa u příležitosti oslav 20 let své činnosti uspořádala soutěž "Vánoční zdobení s Preciosou", ve které jsme obsadili 1. místo. 

Dvě desítky let svého nepřetržitého působení si Nadace PRECIOSA připomínala v pátek 24.10.2014 uspořádáním kulturně-společenského večera, na němž vystupovalo mnoho zajímavých hostů z řád organizaci, jenž Nadace PRECIOSA dlouhodobě finančně podporuje. Akce se uskutečnila v sále MCU Koloseum. Naše škola spolupracuje s Nadaci Preciosa již jedenáct let a finanční prostředky pravidelně podporují projekty, podporující žáky v jejich profesní činnosti a odborném výcviku.
Součásti slavnostního večera bylo také vyvrcholení soutěže "Vánoční zdobení s Preciosou".
Soutěže se účastnilo 20 sociálních instituci. V této soutěži jsme obsadili 1. místo.