Loading color scheme

Exkurze v „řopíku" a u dobrovolných hasičů v Krásné Studánce

Žáci Obchodní školy navštívili objekt lehkého opevnění vzor 37, lidově „řopík", v Krásné Studánce.


Vyslechli si zde historii objektu, která se vztahuje k historickým událostem na území našeho státu.
Prohlédli si zrekonstruovaný bunkr a jeho vybavení, měli možnost projít zákopy, či si zastřílet na terč
z klasické vzduchovky i ze vzduchovky s optikou.
Další zastávkou byla hasičská zbrojnice v Krásné Studánce, která byla nově postavena, na místě
původní 70 let staré zbrojnice, v roce 2018 podle návrhu architekta Vojtěcha Šruta a v roce 2019 získala
dřevěná stavba pokrytá titanzinkovým plechem Českou cenu za architekturu. Zbrojnicí nás prováděl
velitel jednotky Josef Hazi, který nám vyprávěl o práci studáneckých dobrovolných hasičů, měli jsme
možnost zhlédnout videa ze zásahů při požáru v Hřensku, viděli jsme veškerou hasičskou techniku,
kterou základna disponuje a na závěr jsme se dozvěděli informace o hasicích přístrojích.