Loading color scheme

OŠ a PŠ oslavila Den zdraví

Zdravý životní styl, zdravé vaření, mandaly a mnoho dalšího...

7. dubna se pod záštitou Světové zdravotnické organizace WHO každoročně po celém světě slaví „Den zdraví“. Tento den je připomínkou toho, že bychom o své zdraví měli neustále pečovat, a tím pomáhat zlepšovat kvalitu svého života.

Důležitost zdraví jsme si díky projektovému dni připomněli také na Obchodní a Praktické škole.

Tento projektový den proběhl 5.4.2024 a byl zaměřený na důležité oblasti zdraví. 

Žáci si zacvičili jógu a učili se, jak je pro naše tělo pohyb důležitý. V kuchyni společně připravovali zdravé občerstvení a nápoje. Dvě vyučovací hodiny jsme věnovali psychohygieně, díky kterým se žáci učili různé techniky pro eliminaci stresu. Jedna hodina byla věnována i přednášce o zdravé výživě, kterou vedly pracovnice Občanského sdružení D.R.A.K. 

Po celý týden byly pro žáky připravené tajenky a kvízové otázky týkající se zdraví a zdravého životního stylu, které se zájmem luštili.

Závěr projektového dne jsme věnovali stmelování kolektivu, které je pro sociální zdraví též velmi důležité.

Pro všechny žáky byl připravený „malý balíček plný zdraví“.

Projektový den se všem moc líbil a my doufáme, že byl pro všechny přínosem.