Loading color scheme

PŠ na exkurzi v Drakovi

Žáci z Praktické školy jednoleté a dvouleté navštívili občanské sdružení D.R.A.K., které působí od roku 2003 v Liberci.

Základními hodnotami, na kterých je postavena činnost sdružení, jsou domov, rodina, aktivita a komunikace. Tyto hodnoty se pro ně staly i symbolem k vytvoření názvu D.R.A.K.
Toto sdružení nabízí ucelenou podporu zahrnující poradenství, vzdělávání, aktivizaci, zaměstnání, setkávání či volnočasové aktivity. Pro lidi s postižením nabízí např. pomoc při osamostatňování se a osvojování sebeobsluhy, podporu při rozvoji prosociálních kompetencí či speciální poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, sociálního zabezpečení, vzdělávacích příležitostí a profesní orientace, podporu v oblasti vstupu na trh práce či zaměstnání.
Žáci zde navštívili chráněné dílny, kde se jejich zaměstnanci věnují šití a tvoření a malebný obchůdek, kde prodávají své výrobky.