Loading color scheme

Návštěva DC Sluníčka

Žáci internátu dne 12.12.2023 navštívili DC Sluníčko.

Na konci listopadu žáci internátu a domova mládeže uspořádali finanční sbírku na DC Sluníčko. Podařilo se vybrat celkem 2 380 Kč. Za vybrané peníze se nakoupili snidaňové dobroty a internátní žáci je předali dětem v dětském centru jako Mikulášskou nadílku. Žáky na místě přivítala staniční sestra spolu se svými kolegyněmi. V rámci návštěvy si žáci poslechli informace o životě v centru a pak si pohráli s předškolními dětmi.