Loading color scheme

Mikuláš, anděl a čert na internátu

V předvečer svátku svatého Mikuláše obcházela Mikulášská družina žáky internátu a domova mládeže.

Andělé (Vanesa Gajdošová, Daniela Vanyóvá) s Mikulášem (Denisa Šveňhová) obdarovávali žáky pamlsky, čerti (Josef Čížek, Nikola Potměšilová) se starali o symbolické strašení. Mikuláš občas nahlédl do knihy hříchů a žáci si vyslechli, co se o nich za celý rok píše. Pak se snažili vykoupit nějakou pěknou písničkou nebo básničkou. Nejčstěji zazněla lidová píseň Skákal pes přes oves. Na domově mládeže se Mikulášská družina zaposlouchala do recitace Vodníka od Karla Jaromíra Erbena.